KOMUNIKAT

KOMUNIKAT z dnia 1.09.2018r.


Niniejszym informujemy, że w dniu 1 września 2018 r. nastąpiło przekształcenie spółki Gerda Hydomat Spółka Akcyjna na Spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością Informujemy, że wskutek przekształcenia zmianie ulega forma prawna firmy. Spółce został nadany nowy numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy spółki nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześnie umów. Gerda Hydomat Sp. z o.o. przejęła wszelkie prawa i obowiązki spółki Gerda Hydomat SA.

W związku z powyższym, prosimy o odnotowanie opisanej wyżej zmiany w Państwa rejestrach i ewidencjach oraz wystawianie wszelkich dokumentów księgowych (faktur, rachunków), a także kierowanie wszelkiej korespondencji z uwzględnieniem następujących danych spółki.

Gerda Hydomat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Łopuszańska 53
02-232 Warszawa
NIP: 5223123245
REGON: 380039832
KRS: 0000728522.


Jednocześnie informujemy, że osoby do kontaktu, jak również dane do kontaktu pozostają bez zmian.


Zmianie uległ również Zarząd Spółki:

Szymon Chmarzyński - Prezes Zarządu

Anna Jastrzębska - Członek Zarządu, Kontroler finansowy

Tomasz Zdziarski - Prokurent


 

POWRÓT